ALUMINANCE

Müşteri İçin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Müşteri için)


Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri sorumlusu sıfatıyla, Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) tarafından, ticari faaliyetlerimiz sırasında kişisel verileriniz, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad soyad, TC kimlik/vergi kimlik numarası, imza, telefon numarası, e-posta adresi, iş adresi, posta kodu, banka hesap bilgileri, çek bilgisi, ödeme bilgileri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz; satış faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim sağlanabilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi, tahsilatın yapılabilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından telefon görüşmelerinde sözlü olarak, matbu formlarla yazılı olarak, e-mail ortamında ise elektronik olarak elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “Kanunlarda öngörülmesi” ve “Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, bu şartların olmaması durumunda ise açık rızanız alınarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak;

  • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve talep edilmesi durumunda diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara,
  • Finans işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla grup şirketimiz olan Zahit Alüminyum A.Ş’ye,
  • Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması sırasında kullanılan program dolayısıyla ETA Entegre Ticari Uygulama Programları Yazılım Şirketine,
  • Tahsilat işlemleri dolayısıyla bankaya,
  • Yurt dışı satışların ve gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gümrük müşavirine,
  • Nakliye/sevkiyat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla nakliyeciye,
  • İş ve/veya ürün ile ilgili görüşme yapılmak istenmesi halinde tedarikçilerimize,
  • Anlaşmazlık yaşanması halinde avukatımıza ve adli makamlara 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre buradan temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye iletebilirsiniz.