ALUMINANCE

İletişim Formu Aydınlatma Metni

ALUMINANCE ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimize ait www.aluminance.com.tr adresindeki iletişim formunu dolduran kişilerin aşağıdaki kişisel verileri kaydedilmektedir:

  • Adı Soyadı
  • Adresi
  • Telefon Numarası
  • E-mail Adresi
  • Mesaj Konusu
  • Mesaj İçeriği

Kaydedilen bu kişisel veriler; talep ve şikâyetlerin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Elektronik ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmakta ve bu çalışanlar, gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin “RÜZGARLIBAHÇE MAH. KAVAK SK. İMPA IŞ MERKEZI BLOK NO: 12 İÇ KAPI NO: 2 BEYKOZ / İSTANBUL” posta adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden kvkk@aluminance.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.